אדמה טובה

אופן מתן הטיפולים\שירותים

מרחב אדמה טובה פועל במושב סתריה ליד רחובות.

טלפון:  0548956708

תאור השירותים\הטיפולים המוצעים

מרחב "אדמה   טובה" הוא יוזמה פרטית וולנטרית, והוקם כשבוע לאחר ארוע הטרור הנורא ב 7.10.23. המרחב הוקם בכדי לתמוך   בנפגעי המסיבות בדרום ובקרובים (בני משפחה, חברים מהקהילה).

מרחב אדמה טובה הינו מרחב   טיפולי התומך בחיזוק החוסן הנפשי ובהשתלבות מיטיבה בחברה עבור נפגעי הטראומה, באמצעות   יצירת "מרחב מעבר" קהילתי ומעטפת מותאמת אישית. זאת באמצעות ערוצים של   קשר אישי, שיח פרטני, עבודה קבוצתית פורמלית ובלתי פורמלית, שימוש בטבע, יצירה,   מוסיקה ועבודת גוף, הרחבת תחושת השייכות, ומציאת הרוח כעוגן להמשך החיים.

במרחב מופעלים איזורים שונים של מפגש- מרחב פתוח   ובו איזורי ישיבה אינטימיים, חלל לעבודה קבוצתית, סטודיו פתוח ונודד של אומנות,   שני חללים למפגשי גוף-נפש אישיים, חצר רחבת ידיים ובה פינות ישיבה ומדורה   מרכזית.

מרחב "אדמה טובה"   פועל בשני צירים מקבילים :

  1. 1. מרחב פתוח - 3 ימים בשבוע (א, ג, ד) בין השעות 16 עד 21.

המרחב מכיל עד 40 משתתפים לצד   10 אנשי צוות ביום.

מרחב זה הינו בלתי פורמלי   וספונטני אליו מוזמנים להגיע משתתפים חדשים וותיקים למפגשים עם אנשי הצוות   ולקבלת סיוע אנושיים במתן כלים לקרקוע ונשימה, התמודדות עם התופעות המתרחשות   סביב מפגש עם אירוע טראומטי (חרדות, קשיים סומטיים, קשיים בשינה, טלטלות רגשיות   והצפה), יצירת נרטיב אישי מייטיב, החזרת התקווה והאמון בחיים. אלו יתבצעו בשיחות   אישיות עם אנשי טיפול מומחים בהתמודדות עם מצבי משבר קיצוניים וטראומה. וכן   באמצעות תמיכה הייקפית שכוללת שהות במרחב בטוח, מבין, מחבק ותומך, עיניים טובות,   עבודה בכלים אמנותיים, מוזיקה, אדמה תנועה ועשייה מחברת לחיים.

כחלק מהפעילות במרחב הפתוח   נעשית עבודת Reaching Out  לאנשים באזור, כאלו שמתקשים לצאת מביתם ומחדרם   ושוקעים אט אט לתוך תהומות היגון והסבל.

  1. 2. תוכניות אישיות והשתלבות בעבודה קבוצתית  -

מרחב "אדמה טובה"   יתמוך בחזרה בטוחה והדרגתית לחיים. לכל   משתתף תיבנה, תכנית התערבות אישית   ומותאמת אשר תכלול: מנטור מלווה,   השתלבות בקבוצות טיפול ייעודיות המתקיימות בנפרד מהמרחב הפתוח, מענים ייחודיים   וכיו"ב.

כמו כן מתקיימות במרחב קבוצות   להורים לאנשים ששרדו, קבוצות להורים ואחים שילדיהם נרצחו במסיבות.

 

"Adama Tova": A Sanctuary for Healing

In the wake of the tragic events of 7.10.23, the "Adama Tova" space emerged as a beacon of hope and solidarity. Founded just a week after the devastating terrorist incident, it stands as a voluntary private initiative dedicated to supporting the victims and their families in the southern region.

Healing and Resilience

At "Adama Tova," our mission is to foster mental resilience and provide a nurturing environment for healing. Through personalized connections, individual counseling, and a blend of formal and informal group activities, we aim to expand the sense of community and help individuals anchor their spirits for a brighter future.

A Multifaceted Approach to Recovery

Within our space, diverse meeting areas cater to different needs - from intimate settings for personal conversations to group workspaces, an art studio on the move, mind-body meeting spaces, and a serene courtyard with seating areas and a central fire pit.

"Adama Tova" operates on two primary axes:

Open Space: Welcoming visitors three days a week (Sunday, Tuesday, and Thursday) from 4 to 9 p.m., accommodating up to 40 participants and 10 staff members daily. This informal setting provides tools for coping, breathing exercises, and personal narratives. Specialist therapists are available for one-on-one sessions to address trauma-related challenges.

Additionally, our "Reaching Out" initiative extends our support to those confined at home, offering solace to those grappling with grief and isolation.

Personalized Plans and Group Integration: Tailored intervention plans ensure a gradual return to life. Each participant receives a bespoke plan, including mentorship, integration into specialized treatment groups, and dedicated support for parents and siblings who have lost loved ones.

"Adama Tova" stands as a sanctuary where healing transcends pain, and hope flourishes amidst adversity. Join us as we journey toward restoration and resilience, together.

Contact us to learn more about our programs and start your healing journey today. 054-8956708