WE WILL DANCE AGAIN

עמותת קהילת שבט הנובה משיקה היום באופן חגיגי ורשמי את פרויקט התמיכה בניצולי הקהילה תחת הכותרת- We will dance again

המסר האופטימי שנצרב בחודשים האחרונים בתודעתם של כל עם ישראל ויהודי התפוצות אשר הפך עבורנו לסוג של מנטרה ומקור כDiasporan הופך היום מסיסמא ברמה הפילוסופית לעשייה הלכה למעשה.

עמותת קהילת שבט הנובה תסבסד ותממן עבור ניצולי ה-7 לאוקטובר כרטיסים לאירועים, קונצרטים ומסיבות מתוך רשימה משתנה שתמצא באתר העמותה, מתוך רצון לחזק את רוחם ולסייע להם לחזור למסלול חיים תקינים עד כמה שאפשר.

להרשמה