מטרות העמותה

1. העמותה תתמוך בנפגעי האיבה של קהילת שבט הנובה שנפגעו ב7.10 ומהלך ימי הלחימה הראשונים מתוך הכרה בכלל מעגלי הפגיעה- שורדים, משפחות השורדים, משפחות הנרצחים .ומתנדבים
 
2. העמותה תפעל להנגשת מידע וזכויות, למיצוי זכויות באופן פרואקטיבי לכלל הקהילה, ממענים שינתנו ע"י המגזר הציבורי וממענים משלימים ע"י ארגוני חברה אזרחית וקרנות פילנתרופיות, מתוך תפיסה של אחריות חברתית ותפיסה קהילתית.
 
3. העמותה תפעל לקיום ארועי הנצחה וזיכרון בטווח הקצר, הבינוני והארוך ותמשיך להיות "בית" לנפגעים.
 
4. העמותה תקיים פעילויות חברתיות קהילתיות לגיבוש, הנצחה, קירוב לבבות, יצירת מעגלי השתייכות ותמיכה חברתית, וסיוע לחזרה למעגל החיים עבור כלל חברי הקהילה .
 
5. העמותה תקדם מענים של תמיכה וייעוץ משפטי למי שידו אינה משגת ולא ניתן לו פתרון באמצעות המגזר הציבורי ובשיתוף משרד הרווחה.
 
6. העמותה תקדם מענים של טיפולים ביו-פסיכו-סוציאליים וטיפולים משלימים לכלל הקהילה, כהשלמה למאמצי המגזר הציבורי.
 
7. הקמת חממה עסקית אשר תסייע במימון, פיתוח וניהול של יוזמות מטעם חברי הקהילה.
 
8. הקמה והקצאה של חללי עבודה משותפים אשר יאפשרו קידום של יוזמות ופעילויות עסקיות עצמאיות.
 
9. העמותה תפעל להחזרת כלל חברי הקהילה למעגל החיים בהיבטי תעסוקה, לימודים, תרבות ופנאי, התנדבות ועוד.
 
10. העמותה תפעל ותחנך את הדורות הבאים לאור עקרונותיה של קהילת "שבט הנובה" המקדשים ערכים של אחריות חברתית, אחווה ורעות, אהבת חינם, תמיכה אחד בשני, סובלנות וקבלת האחר, חינוך להתנדבות, מנהיגות, אקולוגיה ושמירה על הטבע והסביבה.
 
11. העמותה תעסוק בהסברה בארץ ובעולם ותספר את מאורעות ה-7.10 מנקודת מבטה וערכיה.
 
12. העמותה תפעל לסבסד אירועים ומפגשים חברתיים עבור נפגעי פסטיבל הסופר נובה.