חזון העמותה

 חזון

מודל שבטי, קהילתי, מרפא, המעניק שייכות, הנצחה וערבות הדדית, בהשראת תרבות הטראנס

 אני מאמין
הנצחה וזיכרון של כל הנרצחים
תקומה וחזרה לחיים, בנית חוסן אחריות אישית ומשמעות
בכוח של קבוצה וקהילה לתמוך, לרפא ולהעצים את חבריה, מעוצמתה הפנימית
בשוויון, בערבות הדדית, הכלה של כולם ללא הבדל גזע, דעת, מין ולאום, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד
בחיבור למוזיקה, לטבע, לסביבה, לספורט כמקורות של ריפוי

 ערכי הקהילה
הנצחה: פעולה לשימור זכר הנרצחים במגוון דרכים
שייכות: יצירת מרחב של משמעות, בית מחבק ותומך עבור חברי הקהילה
אנושיות: קירוב לבבות, חיבור בין אישי ואהבת חינם
פשטות: חיבור ושמירה על הטבע והסביבה, למוזיקה ולנשמה
הרמוניה: יצירת שלום פנים קהילתי, שיופץ בעולם, הכלה של כל האנשים והשקפות עולמם
שיקום: מתן מעטפת תומכת ומרחבים של ריפוי עצמי בעזרת הקהילה
חלוציות: הובלת לתקומה ולחזון משותף