Lighthouse

אופן מתן הטיפולים\שירותים

להאיר את הדרך

תמיכה וטיפול בנפגעי מסיבת הנובה בצפון

 

ניצולי הנובה הצפוניים זקוקים לכם מתנדבים יקרים בהקמה ותפעול מתחם הפוגה מרפא, בחוות נטור שבגולן. 

 

אנו שואפים ליצור מרחב מרפא ומכיל עבור שורדי הנובה- מתחם פעילות קבוע שייתן מענה טיפולי מקצועי ומותאם, סדנאות ופעילויות תרבות והפוגה שונות. 

 

לשאלות ופרטים נוספים:

מייל: lighthouse.israel.2024@gmail.com

אתר

 

תאור השירותים\הטיפולים המוצעים

רז רביד הוא תושב הגולן ושורד מסיבת הנובה.

עקב האירועים שעבר בחייו, ובמיוחד היותו עד לטבח הנורא, רז זיהה צורך ליצור מענה עבור שורדי מסיבת הנובה המתגוררים בצפון, במספר מישורים – טיפולי, חברתי, קהילתי והפגתי בטבע המרפא של רמת הגולן.

 

אנחנו יוצרים מרחב מרפא ומכיל עבור שורדי הנובה – מתחם פעילות קבוע שייתן מענה טיפולי מקצועי ומותאם, סדנאות ופעילויות תרבות והפוגה שונות.
אנחנו, צוות המיזם, מסורים לתת עטיפה תומכת ואמפתית עבור ניצולי הטבח הנורא ומחוייבים לא להשאיר אף אחד מהם להתמודד עם הטראומה הזו לבד.
ליצור מרחב מרפא שיאפשר להרגיש את הכוח של הביחד ויהווה מגדלור הנותן אור וכיוון בתוך המים החשוכים והסוערים.